Om Edoctum

Edoctum är latin och betyder ”utbilda, grundligt lära, upplysa och instruera”.

Företaget etablerades 1990 i Stockholm av Annika Thörnlund som driver företaget. Dataprogram utvecklas och uppdateras i nya versioner i snabbt tempo och många upplever att man inte har tillräckliga kunskaper att utnyttja de funktioner man borde ha nytta av. Detta kan upplevas olustigt och bli en stressfaktor. Edoctum lägger stort fokus på att noggrant behovsanpassa utbildningen oavsett om uppdraget gäller för individ, mindre företagsgrupp eller hela personalen på ett företag. Målsättningen är att utbilda på ett genomtänkt och anpassat sätt så att datorprogrammet blir en tillgång som både ökar effektiviteten och blir en resurs som är positiv att arbeta med.

Edoctum har också skrivit manualer för dataprogram och kursböcker om datautbildning har hållit i stora utbildningsprojekt för implementering av nya system och funktioner har givit seminarier i stora sammanhang.