Vattenfall

 

Denna sida är avsedd för dig som arbetar på Vattenfall. När jag startade min firma inledde jag också ett samarbete med Vattenfall och jag har hållit en mängd olika slags kurser för er genom åren. De utbildningar som numera oftast är aktuella är:

  • Livelink
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Outlook
  • Windows 7
  • Anpassade utbildningar i Outlook för avancerade användare och för de som hanterar gemensamma brevlådor.
  • Seminarium Nyheter Office 2010
·         Privatundervisningar som anpassas helt efter den enskilde deltagaren
Jag håller både privatundervisningar, klasskurser och seminarier. Förutsättningen för att kurserna ska kunna genomföras är att vi kan hålla till i era lokaler. Vid en klasskurs är det lämpligt att vara upp till 10 kursdeltagare. Vid ett seminarium spelar inte antalet deltagare så stor roll då deltagarna i sådana fall inte sitter vid en egen dator. Priserna gäller normalt halv eller hel dag och i något fall också timpris (ex vid skapande av presentationer eller mallar).
 
Kurstiderna brukar vara 09.00-16.00 för hel dag, 09.00-12.00 eller 13.00-16.00 för halv dag.
 
Förslag på kursinnehåll ser du i de produktblad du kan läsa här. Innehållet på kurserna kan precis anpassas efter eget önskemål. Detsamma gäller om hur långa kurserna ska vara.
 

Priser

Enligt mitt avtal med Vattenfall har ni en rabatt på 20% och då blir priserna:

Hel dag 7500 - 1500 = 6 000:-
Halv dag 5500 - 1100 = 4 400:-
Timarvode 1300 – 260 = 1 040:-


Jag bor i Stockholm och om kurserna ska genomföras på orter utanför Stockholmsområdet tillkommer resekostnader.

 

Beställningsrutiner

Vid beställning skall Vattenfalls beställningsrutiner tillämpas, dessa finner du på följande adress då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät:

 
Kontakt
Jag ser fram emot att höra av dig och du når mig på annika.thornlund@edoctum.se eller 070-329 76 00.
 

 

Excel 2010 grunder

Word 2010 grunder

PowerPoint 2010 grunder

Kursinnehåll Livelink grunder

Outlook 2010 grunder

Kursinnehåll Office 2010 fördjupning

Office 2010 nyheter seminarium